O nas

W Katedrze realizowane są zadania badawcze w ramach badań statutowych oraz grantów. Aktywność pracowników Katedry obejmuje także członkostwo w towarzystwach naukowych oraz działalność popularyzatorską i poradnictwo językowe (m.in. w ramach członkostwa pracowników Katedry w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego, ale także poprzez eksperckie wypowiedzi w mediach i udział w licznych inicjatywach lokalnych).

Kontakt

prof. zw. dr hab. Małgorzata Święcicka
malzak@ukw.edu.pl
tel. 52 322 03 55
tel. 52 321 31 80

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel. 52 32 13 180, w. 15